Wednesday, December 01, 2010

Program Icemusicfestival,Geilo.Norway (in English)

 

Icemusicfestival – Geilo 2011 – Program

January 20th at 20.00:
The instrument of the year is the traditional Norwegian Langeleik/Dulcimer. We will make one out of ice.
The Aastad Bråten brothers from Valdres will perform at the first Langeleik made out of ice ever!
Solfrid Gjeldokk: vocal.
Knut aastad Bråten: dulcimer.
Ole Aastad Bråten: dulcimer.
Skarvebarna: choir.
New Norwegian «traditional» ice music!

January 21st at 20.00:
Fatma Zidan (Egypt): vocal.
Bram Stadhouders(Holland): iceguitar & electronics.
Terje Isungset(Norway): icedrum.
Eskil Rønningsbakken (Norway): balancing artist.
Look out for this fantastic mix of expressions!

January 22nd at 17.00:
The Bill Covitz Show! (USA)
Our ice partner for years. The amazing ice artist and the winner of several competitions world wide.
Bill will turn a large ice cube into a sculpture within 30 minutes!

January 22nd at 22.00:
Meditation.
We will turn off all lightning systems and put deer skins on the ground for audience to lay on.
Enjoy the stars and some very silent meditative ice sounds of Terje Isungset. Pure frozen water. All nature.

January 22nd at 24.00:
The every year midnight concert. This year you can listen to music from Isungsets latest CD release «Winter songs».
Mari Kvien Brunvoll (Norway): voice & isleik.
Bram Stadhouders (Holland): iceguitar & electronics.
Terje Isungset (Norway): icepercussion, iceofone, icehorn & icedrum.
Duration: 45 minute.
Check out icemusic at All Ice Records!


Icemusicfestival Geilo er verdens eneste musikkfestival der ALLE instrumentene er lagd av is. Vi tror dette er den mest unike festivalen som finnes (-:
Alle musikkinstrumenta er resikrulerbare og inngår i vannets kretsløp.
Festivalen er 100% naturstyrt i tid, muskk, lyd og arena.
Geilo er eneste sted i verden der du er garantert å få høre ismusikk hvert år. Dette skjer alltid ved årets første fullmåne!

Mer informasjon om festivalen finner du på www.icefestival.no
Sjekk ut ismusikk på hjemmesidene til All Ice Records: www.all-ice.no, eller på www.icemusic.no.

Kunstnerisk leder: Terje Isungset.
Daglig leder/arrangementsansvarlig: Pål Knutsson Medhus.
No comments: