Monday, January 25, 2010

Utstilling - Akershus Kunstnersenter Januar 2010

Anmeldelse i Klassekampen:
Christian Houges fotografi «Antenna- forest» utgjør en sentral del av «Ild og Vann». Fotografiet er tatt på Svalbard og er en del av serien «Arctic Techno- logy». Houges poetiske vinterland- skap er montert i samme rom som perkusjonisten Terje Isungsets lydinstallasjon «Winter Songs», og de to arbeidene kler hverandre på en helt spesiell måte. De vekselvis rungende og glassklare klangene Isungset får ut av sitt spill på instrumenter laget av is, skaper sammen med synet av snølandskapet fra Spitsbergen en følelse av å stå ovenfor et ubegripelig, stort og overveldende rom. Naturens vintertilstand er bearbeidet på en overbevisende måte! Lest som et sinnbilde, minnet Houges fotografi meg, for øvrig, om en aforisme av Henri Michaux, som jeg leste for over tyve år siden: «I mangel på sol, forsøk å modne under isen».
Jeg kan ikke huske noen gang – verken før eller senere – å ha fått et bedre råd enn dette. For personer som midlertidig er satt ut av spill, altså de menneskene Kunstvisitten er ment for, antar jeg at det å få brakt til seg næringsrik kunst kan være av avgjø- rende betydning. Kunstformidler Kirsten Mørck fortjener heder og ære for sin vedvarende innsats på området!
Mona Gjessing
kunst@klassekampen.no

No comments: